Historie Hotelu Orlík

Velkolepý rekreační komplex původně koncipovaný pro oddech vedoucích funkcionářů ÚV KSČ byl vybudovaný na přelomu 50. a 60. let 20. století a leží uprostřed lesů na levém břehu Orlické přehrady.

Historie areálu Vystrkov


Velkolepý rekreační komplex původně koncipovaný pro oddech vedoucích funkcionářů ÚV KSČ byl vybudovaný na přelomu 50. a 60. let 20. století ve stylu architektonického kosmopolitismu, modernistického formalismu a funkcionalismu a leží uprostřed lesů na levém břehu Orlické přehrady.

Výstavba byla dokončena v listopadu roku 1963, v éře prezidenta Antonína Novotného. Areál se rozkládal na obří ploše 470 hektarů, byl přísně střežen a nebyl zakreslen ani v mapách. Veřejnost se tak podrobnosti o tajném sídle dozvěděla až po pádu komunistického režimu v listopadu roku 1989.

Areál byl vystavěn podle projektu architektů vězněných na Pankráci a za pomoci trestaných techniků, řemeslníků a stavbyvedoucích, jejichž jména dodnes nejsou známa. Na jednotlivých stavbách komplexu jsou však rozeznatelné rukopisy tehdejších významných osobností české architektury, jako byl Stanislav Tobek, Jaroslav Vaculík a Bedřich Rozehnal.

Dle požadavků funkcionářů se projekty i několikrát předělávaly, a to vše zcela zadarmo. Nikdo z pracovníků, kteří se na výstavbě vystrkovského areálu podíleli, nikdy nedostali zaplaceno.

Areál sestává z hlavní a Garni hotelové budovy a přilehlých vil, které v minulosti obývali jen ti nejvyšší státní funkcionáři.

Speciální nabídka